DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ-2018/33
( 11 Eylül 2018 Salı )

07 Eylül 2018 tarihli ve 30528 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'de; Yunanistan menşeli 54.07 GTİP altında sınıflandırılan “sentetik filament ipliklerden dokunmuş mensucat” ithalatı ile 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTİP pozisyonlarında tanımlı “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatında yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edilmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki link aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yrd.

İlgili Resmi Gazete


Ayrıntılı Bilgi İçin: İbrahim Paşayiğit