DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi
( 23 Kasım 2017 Perşembe )

22/11/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar” ile İran menşeli polyester elyaf ithalatında yürütülen mevcut önlemin uzatılmasına ilişkin korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan 3 (üç) yıl sürecek korunma önlemine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Söz konusu Karar’a http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171122-4.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: İbrahim Paşayiğit