DUYURULAR

TOPLANTI // 2017 Yılı Genel Kurul Toplantısı - ÖNEMLİ
( 05 Mart 2018 Pazartesi )

İlgi: 01/03/2018 tarih, 2049 sayılı duyurumuz. ( Ulaşmak için tıklayınız )

İlgide kayıtlı yazımızda, Birliklerimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantıları tarihleri ile dikkat edilmesi gereken hususlar duyurulmuştu.

Bu kapsamda, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2018 Perşembe Saat 09.30’da, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmaması halinde ise ikinci toplantısı 25 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 10.00’dagerçekleşecektir.

Tüzel ve gerçek kişiler adına genel kurula katılacak temsil ve ilzama yetkili temsilciler, genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 17 (on yedi) iş günü öncesine kadar (02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar) Genel Sekreterlik kayıtlarına geçmiş olması kaydıyla verilecek ekteki temsilci görevlendirme yazılarını, imza sirkülerinin aslı ve fotokopisi ile birlikte Genel Sekreterliğimize sunmaları gerekmektedir. (İmza sirküleri asılları görüldükten sonra firma yetkilisine iade edilecektir.)

Ayrıca, genel kurula katılacak üyelerin genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 17 (on yedi) gün önce (02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar) varsa geçmiş dönemlere ait ve cari yıl itibariyle aidat borçlarını ödemiş olmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak aidat borcu ödemeleri toplantıya giriş hakkı vermemektedir.

Birliğimiz borç ve Yönetim Kuruluna seçilebilme durumlarını gösterir liste, 1 Mart 2018’de Genel Sekreterliğimizde askıya çıkarılmış olup, genel kurulun ilan tarihinden (1 Mart 2018) itibaren 3 (üç) gün süreyle üyelerin incelemesine sunulmuştur. İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterliğimizce incelenecektir.

Borç ve Yönetim Kuruluna seçilebilme durumlarını gösterir liste için tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter V.

EK:
Genel Kurul Duyurusu
Gerçek Kişi Temsilci Bildirme Yazısı Örneği (Ek 1)
Tüzel Kişi Temsilci Bildirme Yazısı Örneği (Ek 2)


Ayrıntılı Bilgi İçin: Şevin İstanbulluoğlu