DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Meslek Standartları Taslakları hk.
( 07 Şubat 2018 Çarşamba )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, temel görevi Avrupa Birliği ile uyumlu “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini” kurmak ve işletmek olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde tekstil sektöründe yer alan 27 adet meslek standardı ve 15 adet ulusal yeterliliğin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, ilgili mevzuat gereği, yürürlükte olan meslek standartlarının en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilerek güncellendiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda standartların en doğru biçimde hazırlanması açısından Atkılı Örme Operatörü (Seviye 3), Çözgülü Örme Operatörü (Seviye 3), Örme Operatörü (Seviye 4) revize ulusal meslek standartları ile İplik Eğirme Operatörü (Seviye 3), İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 3), İplik Operatörü (Seviye 4), Ön İplik Operatörü (Seviye 3), Ön İplik Operatörü (Seviye 4) revize ulusal yeterlilikleri ilgili kurum ve kişilerin görüşlerine sunulmakta olup, revize ulusal meslek standartları ile ulusal yeterliliklerin incelenmesi neticesinde görüşlerin aşağıdaki bağlantıda yer alan “Ek-3 Görüş ve Değerlendirme Formu”nun her bir meslek için ayrı ayrı doldurularak e-mail ile ( mevzuat@tim.org.tr ) adresine 23 Şubat 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Çiğdem ÖNSAL 
Genel Sekreter Yardımcısı

EK-3: Görüş ve Değerlendirme Formu


Ayrıntılı Bilgi İçin: İbrahim Paşayiğit