DUYURULAR

MEVZUAT // Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanları
( 29 Ağustos 2017 Salı )

29.08.2017 tarih, 30169 sayılı Resmi Gazete’de Arnavutluk, Avrupa Birliği ülkeleri, Bosna Hersek, Fas, Filistin, Gürcistan, İran, İsrail, Karadağ, Makedonya, Mısır, Moldova, Morityus, Sırbistan, Şili, Tunus ve Ürdün’den tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin tebliğler yayınlanmıştır.

Ülke bazında ürün ve kota bilgilerinin yer aldığı tabloları içeren bahse konu tebliğlere http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170829.htm adresinden erişilebilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Gökay Çelikli