DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Tütün Sözleşme İhtiyacı (SÜRELİ/ÖNEMLİ)
( 26 Ekim 2017 Perşembe )

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Tütün Piyasası Daire Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda;

- Tütün Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesinin temininin, 10/07/2010 tarih ve 27637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in "Yazılı Sözleşme Esası" başlıklı 10'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Üretici tütünlerinin yazılı sözleşme esasına göre üretimi, alımı ve satımı, Kurum tarafından tütün ticareti yetki belgesine sahip alıcıya bedeli karşılığında verilen Tütün Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesine göre yapılır” hükmü çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirilmekte,

- Baskı sayısına esas olmak üzere, üyelerimizin 2018 ürün yılında ihtiyaç duydukları Tütün Üretim ve Alım-Satım Sözleşmesi miktarının bildirilmesi talep edilmektedir.

Tütün Kurumu'na bildirilecek olması sebebiyle, firmanızca ihtiyaç duyulan 2018 yılı sözleşme adedinin aşağıdaki tabloda belirtilerek, en geç 10 Kasım 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin 0-232-4886100 nolu faksına veya tutun@egebirlik.org.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

  Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Vekili

EK:

Form ( 1 sf.)

Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt

-- Tutun_Sozlesme_Ihtiyaci_00009068.docx