DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Özel Tüketim Vergisi Kanunu Değişiklik
( 03 Ocak 2018 Çarşamba )01.01.2018 tarihinde yayınlanan 30288 sayılı Resmi Gazete’de, 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 4813.10.00.80.00 GTİP numaralı sigara kağıdının (makaron) özel tüketim vergisi oranın %0 ve asgari maktu vergi tutarının 0,0500 TL olarak tespit edildiği bilgisi yer almaktadır.

Söz konusu Resmi Gazete ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Vekili

Ek:Resmi Gazete ( 2 sf.)

Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt

-- Resmi Gazete_00009218.pdf