DUYURULAR

GENEL DUYURU // Azerbaycan/İşbirliği Teklifi
( 14 Eylül 2017 Perşembe )Bakü Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıda, Azerbaycan’da faaliyet gösteren “AGRO MALL” isimli firmanın Büyükelçiliğimizi muhatap yazısında, Azerbaycan’ın Bakü ve diğer bölgelerinde tarım ve gıda üzerine Avrupa standartlarına uygun, büyük, modern pazarlar kurduklarını ve söz konusu pazarlarda Rusya Federasyonu, Ukrayna, Belarus, Özbekistan ve diğer ülkelerin “Ticaret Evleri” açmak için başvuru talebinde bulunduklarını ifade ederek, anılan projede Türkiye’nin de yer almasını arzuladıkları bildirilmektedir.

Aynı yazıda devamla, konu ile ilgili olarak Müşavirliğimizce ve Azerbaycan’da mukim Türk İşadamları kuruluşlarımızın başkanları ile birlikte AGRO MALL Ticaret Merkezinin ziyaret edilerek tesisin yerinde görüldüğü, detaylı bilgilerin alındığı ve yetkililerden alınan bilgilere göre, söz konusu Ticaret Merkezinin BDT Ülkeleri ile üçüncü ülkeler arasında çok ilgi çektiği, hatta bazı ülkelerin Merkezin tamamını tek başlarına doldurma arzusunda oldukları ifade edilmekte, Ticaret Merkezi yetkililerinin kardeş Türk üretici ve işadamlarının söz konusu projede öncelikle yer almalarını, bu amaçla ihracatçı ve ilgili işadamlarımızın anılan tesisleri ivedilikle görmelerini ve daha merkezi yerlerde bulunan pavyonları kendilerine tahsis etmeyi arzuladıkları belirtilmektedir.

Söz konusu Ticaret Merkezinden alınan yazının bir örneği ekte sunulmakta olup, tesis hakkında https://www.agromall.az/ internet adresinden detaylı bilgilere ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
  Genel Sekreter

EK:Agro Mall Yazısı (2 sayfa).

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sedat Bozan

-- Agro Mall’ın Büyükelçiligimize Hitap Yazısı_00009002.pdf