DUYURULAR

MEVZUAT // Kırsal Kalkınma Destekleri Tebliği
( 14 Eylül 2017 Perşembe )

13/09/2017 tarihli Resmi Gazete'de, son dönemde gündemde olan tarımsal üretimin ve tedarik zincirinin sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için ekonomik altyapı oluşturacak "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı, Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ: 2017/22)" yayımlanmıştır.

Tebliğ kapsamında, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, tesislerin kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesi, yenilebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı ve tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar kırsal kalkınma yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir.

Tebliğ, 2020 sonuna kadar kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsamaktadır.

Söz konusu Tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170913-4.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter