DUYURULAR

MEVZUAT // AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri
( 08 Ağustos 2017 Salı )

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda, aşağıda konu başlıkları, ilişikte ise karar, tüzük ve direktif numaraları yer alan tarım mevzuatındaki değişikliklerin Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı bilgisi verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Vekili

EK:AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri (3 sayfa).

AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Konu Başlıkları:

- AB-Moritanya Balıkçılık Ortaklık Anlaşması çerçevesinde balıkçılık imkânlarını ve mali katkıyı belirleyen Protokol’de yapılan değişikliklerin onaylanmasına dair Komisyon Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 25.07.2017 tarihli ve L 193 sayılı nüshasında,

- Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme ve Kuzeybatı Atlantik Balıkçılığa İlişkin Çok Taraflı İşbirliği Sözleşmesi kapsamında uluslararası yükümlülüklerin uygulanmasına dair Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 21.07.2017 tarihli ve L 190 sayılı nüshasında,

- Bazı şarap ürünlerinin korunan yöresel adları ve coğrafi işaretleri, geleneksel terimleri, etiketleme ve sunumlarına dair detaylı kuralların belirlenmesine dair Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 21.07.2017 tarihli ve L 190 sayılı nüshasında,

- AB’nin GATT kapsamında açmış olduğu genel tarife kotalarını düzenlemesine dair dair Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 18.07.2017 tarihli ve L 185 sayılı nüshasında,

- Tahıl sektöründe ithalat vergilerine uygulanan kurallara dair dair Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 18.07.2017 tarihli ve L 185 sayılı nüshasında,

- Gıda katkı maddelerine ilişkin dair Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 15.07.2017 tarihli ve L 184 sayılı nüshasında,

- Bitki ve bitkisel ürünlere zararlı organizmaların Birliğe girişine ve yayılmasına karşı alınacak önlemlere dair dair Komisyon Direktifi, AB Resmi Gazetesi’nin 15.07.2017 tarihli ve L 184 sayılı nüshasında,

- Yeni gıda ve bileşenlerine ilişkin “L-ergothioneine” maddesinin yeni gıda bileşeni olarak onaylanmasına dair Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 15.07.2017 tarihli ve L 184 sayılı nüshasında,

- Bazı ürünlerde bulunan mikotoksinlerin denetimine dair, dair Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 14.07.2017 tarihli ve L 183 sayılı nüshasında,

- İnsan tüketimi amaçlı hayvansal yan ürünlerin sağlık kurallarının belirlenmesine dair Komisyon Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi’nin 13.07.2017 tarihli ve L 182 sayılı nüshasında,

- Yabancı türlerin girişi ve yayılmasının önlenmesine ilişkin düzenlenen listeye dair Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 13.07.2017 tarihli ve L 182 sayılı nüshasında,

- Gıda maddelerinde kullanılan aroma ve gıda bileşenlerine ilişkin Komisyon Tüzüğü AB Resmi Gazetesi’nin 12.07.2017 tarihli ve L 179 sayılı nüshasında,

- Gıda maddelerindeki belli bulaşanların maksimum seviyelerine dair Komisyon Tüzüğü AB Resmi Gazetesi’nin 08.07.2017 tarihli ve L177 sayılı nüshasında,

- AB’de bazı ürünlerin coğrafi işaret olarak tescil edilmesine ilişkin Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi’nin L174 ve L 160 sayılı nüshalarında,

- Bazı coğrafi işaretlerde yapılan değişikliklere dair Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi’nin L174 ve L173 sayılı nüshasında,

- Çocuk sağlığı ve gelişimiyle ilgili gıda maddeleri dışındaki gıdalara ilişkin sağlık beyanları hakkındaki Komisyon Tüzükleri 06.07.2017 tarihli ve L173 sayılı nüshasında,

- Takviye edici gıdaların üretimine dair Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 06.07.2017 tarihli ve L 173 sayılı nüshasında,

- GDO içeren gıda ve yemlerin piyasaya sunumuyla ilgili Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 06.07.2017 tarihli ve L173 sayılı nüshasında,

- Tarım ürünleri piyasasına ilişkin ortak kuralların oluşturulması hakkında uygulama kurallarının belirlenmesine dair Komisyon Uygulama Tüzüğü AB Resmi Gazetesi’nin 04.07.2017 tarihli ve L171 sayılı nüshasında

- Tarım Ürünleri ticaretine ilişkin AB-İsviçre Anlaşmasının Ortak Tarım Komitesi Kararı, AB Resmi Gazetesi’nin 04.07.2017 tarihli L171 sayılı nüshasında,

- Bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinde kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine dair Komisyon Tüzükleri AB Resmi Gazetesi’nin L170, L164 ve L159 sayılı nüshalarında,

- Hayvansal menşeli olmayan bazı yem ve gıdaların ithalatında resmi kontrollerin arttırılmasına ilişkin Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 04.07.2017 tarihli ve L171 sayılı nüshasında,

Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzı ile ilgili kurallara dair Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi’nin L163 ve L162 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan

-- AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri_00008927.pdf