DUYURULAR

MEVZUAT // Badem ve Ceviz İthalatında Gözetim Uygulaması
( 25 Eylül 2017 Pazartesi )

23/09/2017 tarihli Resmi Gazete’de “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2005/5) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile badem ile ceviz ithalatında uygulanmakta olan gözetim miktarları artırılarak kaju cevizi gözetim uygulaması kapsamına alınmıştır.

Tebliğ’in 2nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife pozisyonundan brüt 100 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, birim gümrük kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.”

Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce, Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

Söz konusu Tebliğ’e http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170923-6.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter