DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // AB Kontrol Sıklığı
( 02 Ocak 2018 Salı )

Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda, Avrupa Birliği’nin (AB) 2017/2298/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nün AB Resmi Gazetesi’nin 13 Aralık 2017 tarihli ve L 329 sayılı ( AB Resmi Gazetesi için tıklayınız ) nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 16 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe giren ve 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla uygulamaya başlanan Tüzük kapsamında, Türkiye menşeli ürünlere uygulanan kontrol sıklıklarına ilişkin herhangi bir değişiklik bulunmamakla birlikte, AB’nin ithalatında Okratoksin-A nedeniyle %5 kontrol sıklığına tabi olan 0806.20 gümrük tarife pozisyonlu (GTİP) kuru üzümün tanımına açıklık getirmek için söz konusu GTİP’in tanımına “ezme haline getirilmiş kesik veya ezik kuru üzümler dahil, daha ileri bir işlem görmemiş” (“ including dried grapes cut or crushed into a paste, without any further treatment ”) ifadesi eklenmiştir.

Söz konusu Tüzük ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Ebru Üzülmez

-- EU Kontrol Sıklığı reg 12122017 _00009215.pdf