DUYURULAR

GENEL DUYURU // 2017 Yılı Genel Kurul Toplantısı
( 02 Mart 2018 Cuma )


İlgi:01/03/2018 tarih, 2049 sayılı duyurumuz.

İlgide kayıtlı yazımızda, Birliklerimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantıları tarihleri ile dikkat edilmesi gereken hususlar duyurulmuştur.

Bu kapsamda, Ege Kuru Meyve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Nisan 2018 Perşembe Saat 14.30’da, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmaması halinde ise ikinci toplantısı 18 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 14.30’da gerçekleşecektir.

Tüzel ve gerçek kişiler adına genel kurula katılacak temsil ve ilzama yetkili temsilciler, genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 17 (on yedi) iş günü öncesine kadar (26 Mart 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar) Genel Sekreterlik kayıtlarına geçmiş olması kaydıyla verilecek ekteki temsilci görevlendirme yazılarını, imza sirkülerinin aslı ve fotokopisi ile birlikte Genel Sekreterliğimize sunmaları gerekmektedir. (İmza sirküleri asılları görüldükten sonra firma yetkilisine iade edilecektir.)

Ayrıca, genel kurula katılacak üyelerin genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 17 (on yedi) gün önce (26 Mart 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar) varsa geçmiş dönemlere ait ve cari yıla ait aidat borçlarını ödemiş olmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak aidat borcu ödemeleri toplantıya giriş hakkı vermemektedir.

Birliğimize ait borç ve Yönetim Kuruluna seçilebilme durumlarını gösterir liste, 1 Mart 2018’de Genel Sekreterliğimizde askıya çıkarılmış olup, genel kurulun ilan tarihinden (1 Mart 2018) itibaren 3 (üç) gün süreyle üyelerimizin incelemesine sunulmuştur. İlan süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterliğimizce incelenecektir.

Borç ve Yönetim Kuruluna seçilebilme durumlarını gösterir liste için tıklayınız.


Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Seçimli Genel Kurul Toplantısı Duyurusu için tıklayınız.

EKLER:
  1. Tüzel Kişi Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa),
  2. Gerçek Kişi Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa).

Ayrıntılı Bilgi İçin: Ebru Üzülmez

-- Gerçek Kişi Temsilci Bildirim-ORNEK_00009341.DOC
-- Tüzel Kişi Temsilci Bildirim -ORNEK_00009342.DOC