DUYURULAR

GENEL DUYURU // TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMASI / ABD
( 23 Kasım 2017 Perşembe )

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından;

- Ülkemiz menşeli “Petrol Boruları” (7304.29, 7304.39, 7304.59, 7305.20, 7305.31, 7306.29, 7306.30, 7306.50 Gümrük Tarife Pozisyonları Altında Yer Alan) ithalatına karşı uygulanan anti-damping önleminin 1 Eylül 2016 – 31 Ağustos 2017 dönemine ve telafi edici vergi önleminin 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 dönemine ilişkin,

- “Kesiti Dikdörtgen Kalın Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” (7306.61 Gümrük Tarife Pozisyonu Altında Yer Alan) ithalatına karşı uygulanmakta olan telafi edici verginin ise 28 Aralık 2015 – 31 Aralık 2016 dönemine ilişkin gözden geçirilmelerini teminen

idari gözden geçirme soruşturmaları (administrative review) başlatılmış olduğu belirtilmiştir.

Aynı yazıda, 13 Kasım 2017 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanan soruşturma açılış bildirimine https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-11-13/pdf/2017-24517.pdf internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmekte olup, açılış bildiriminde adı geçen firmalarımızın soruşturma döneminde ABD’ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda; 30 gün içinde ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) ile temasa geçmelerinin gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, bahse konu açılış kararı uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın aynı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu taleplerini geri çekme imkanı bulunduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu soruşturmalar ile ilgili ITA tarafından firmalarımıza gönderilecek soru formunun yanı sıra Bakanlığımıza da, verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen soru formlarının gönderileceği, soruşturma süresince firmalarımız ve Bakanlığımız arasında koordineli olarak çalışılması büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan söz konusu yazıda, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda mütalaa edildiği iletilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: İlayda Bedir