DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // İSRAİL DÜŞÜK VOLTAJLI KABLOLAR
( 30 Ocak 2018 Salı )

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’ nden alınan bir yazıda, İsrail’ in düşük voltajlı kabloları yüksek riskli ürünleri ihtiva eden 1 sayılı listeye taşıma yönünde aldığı kararın akabinde;

- Konunun Ekonomi Bakanlığımız tarafından İsrail’in Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Anlaşması çerçevesindeki Bilgi ve Bildirim Merkezine iletildiği,
- 8 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen TTE Komitesi Toplantısı marjında İsrailli yetkililerle yapılan ikili görüşmede de gündeme getirildiği,
- Söz konusu önlemin 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacağının Tel Aviv Ticaret Müşavirliği aracılığıyla öğrenilmesi üzerine, bu önleme ilişkin çekincelerin ifade edildiği, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKÇİ imzalı bir mektubun İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Eli Kohen’ e iletilmek üzere 02.01.2018 tarihinde Dışişleri Bakanlığına iletildiği, ifade edilmektedir. Aynı yazıda devamla, söz konusu mektup üzerine İsrail’in TTE Bilgi ve Bildirim Merkezinden alınan 16.01.2018 tarihli yazıda, İsrail tarafından bahse konu önlemin, hali hazırda, Standarts Institution of Israil (SII) kalite markasına sahip olan ve bu kapsamda ürünlerini SII gözetim altında üreten Türk üreticileri için olumsuz yansımaları olmayacağı, nitekim Türk üreticilerinin büyük bir kısmının üretimini bu şekilde gerçekleştirdiğini belirtilmiştir.

Bilgilerini, konu ile ilgili yaşanabilecek sıkıntılara ilişkin firma görüşlerinin en geç 1 Şubat 2018 tarihinekadar mehmetcesuroglu@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesini rica ederim.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter V.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Tanju Kahraman