DUYURULAR

TOPLANTI // Kongre Daveti Hk.
( 05 Aralık 2017 Salı )

Celal Bayar Üniversitesi’nden alınan yazıda, Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSİTEM) ve Kocaer firması tarafından 18-19 Aralık 2017 tarihleri arasında “1. Uluslararası Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ar-Ge ve İnovasyon Kongresi” düzenleneceği belirtilmektedir. İlgili Kongre kapsamında Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Teknoloji şirketleri, girişimciler, Üniversiteler, Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO) katılımcı olarak bilimsel çalışmalarını, akademisyenler ise ticarileşebilir proje, bilimsel çalışma, yüksek lisans, doktora tezi vs. ait sonuçları sunma ve paylaşma fırsatı bulacağı gibi Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin öğrencilerle buluşması sağlanacağı belirtilmektedir.

Aynı yazıda, kongrenin 18 Aralık 2017 tarihindeki ilk gününde Otomotiv ve Savunma Sanayi Paneli düzenleneceği, bu sektörler için yüksek mukavemetli ve hafif araç tasarımında çeliğin yeri, mevcut üretim proseslerindeki yenilikler, Ar-Ge işbirlikleri ve fonları etkinliği, çelikte inovasyon, 2023 hedefleri ve çelik üreticilerinin beklentileri konularını içeren bir panel düzenleneceği ifade edilmekte olup kongreye katılım sağlamak isteyen üyelerimizin daha detaylı bilgilere http://argeinv.cbu.edu.tr/ adresinden ulaşabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Çiğdem ÖNSAL

Genel Sekreter Vekili


Ayrıntılı Bilgi İçin: Gizem Aksu