DUYURULAR

GENEL DUYURU // Tayland / Korunma Önlemi
( 11 Aralık 2017 Pazartesi )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Tayland Ticaret Bakanlığı tarafından “Alaşımsız, Çelikten Yassı Hadde Ürünler” (7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.51, 7208.52, 7208.53 ve 7208.54 GTP leri altında yer alan) ithalatına karşı 24 Aralık 2014 tarihinden bu yana (24 Aralık 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %21.92; 7 Haziran 2015 – 6 Haziran 2016 tarihleri arasında %21.52 ve 7 Haziran 2016 – 6 Haziran 2017 tarihleri arasında %21.13 oranlarında) uygulanmakta olan korunma önleminin, Tayland makamlarınca 3 yıl daha (7 Haziran 2017-6 Haziran 2018 tarihleri arasında % 21; 7 Haziran 2018-6 Haziran 2019 tarihleri arasında %20,87; 7 Haziran 2019-6 Haziran 2020 tarihleri arasında ise %20,74 oranlarında uygulanmak üzere) uzatıldığı ve ülkemizin hâlihazırda söz konusu önleme tabi olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması’nın (Anlaşma) 12.3 ve 8.1 maddelerine göre, ilgili üründe “esaslı bir menfaati” olan ihracatçı bir ülkenin, ilgili önleme yönelik istişare talep edebildiği ve bu istişarelerde önlemin ilgili ticarette sebep olacağı olumsuz etkileri karşılayacak bir ticari tazminat talep edebildiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda ülkemizce Tayland makamları ile istişarelerin gerçekleştirildiği ve söz konusu istişarelerde ilgili önlemin sebep olacağı olumsuz etkileri karşılayacak bir ticari tazminat talep edildiği ancak talebimizin Tayland tarafınca olumlu karşılanmadığı dile getirilmektedir.

Anlaşma’nın 8.2 maddesi, esaslı menfaat sahibi olan ihracatçı ülke ile gerçekleştirilen istişarelerde ticari tazminat konusunda bir anlaşmaya varılamaması halinde, ilgili ihracatçı ülkeye, GATT 1994 çerçevesindeki aynı derecede eşdeğer tavizlerini veya diğer yükümlülüklerini söz konusu önlemi uygulayan ithalatçı ülke ticaretine uygulanmasını askıya almak suretiyle misillemeye (karşı önlem) başvurma hakkı tanımaktadır. Bu madde kapsamında ülkemizce karşı önlem hakkımızın kullanıldığı ve Tayland’dan gerçekleşen “pencere, duvar, tavan veya zemine sabitlenecek tipler [tek bir gövde halinde veya ayrı elemanlı sistemler]” (8415.10 GTP’i altında yer alan) olarak tanımlı klimalar ithalatına % 9,27 oranında ek mali yükümlülük getirildiği, söz konusu ek mali yükümlülüğe ilişkin 2017/10798 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın 22 Kasım 2017 tarih ve 30248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: İlayda Bedir