DUYURULAR

MEVZUAT // YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA
( 26 Ekim 2017 Perşembe )

26 Ekim 2017 tarih ve 30222 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ(Tebliğ No: Yig/2010-06)’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: Mhg/2017-25)’ de değişiklik yapıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu tebliğlere ulaşılabilecek bağlantılar aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerine sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Vekili

24 Nisan 2010 Tarih ve 27561 ayılı Resmi Gazete’ ye Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

26 Ekim 2017 tarih ve 30222 Sayılı Resmi Gazete’ ye Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Tanju Kahraman