DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ
( 03 Ocak 2018 Çarşamba )

  29 Aralık 2017 tarihli 30285 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ çerçevesinde Rusya Federasyonu ve Ukrayna menşeli 7408.11 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar” (bakır filmaşin) ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda Rusya ve Ukrayna menşeli 7408.11 GTP altında sınıflandırılan “bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar”ın ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesine karar verildiği belirtilmiştir.

Bilgilerine sunulur.

 

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Vekili

Ek: 29.12.2017 tarihli Resmi Gazete


Ayrıntılı Bilgi İçin: İlayda Bedir

-- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2017 36_00009219.pdf