DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // ABD Çelik Boru ve Tüpler Soruşturması
( 27 Eylül 2017 Çarşamba )


Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli 7306.30 ve 7306.90 Gümrük Tarife Pozisyonlu “Karbon Kaynaklı Çelik Boru ve Tüpler”isimli ürün grubu ithalatına anti-damping vergisi ve sübvansiyona karşı telafi edici vergi uygulandığı belirtilmektedir.Aynı yazıda, bahse konu soruşturma çerçevesinde, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Anlaşması ile Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması’nın ilgili hükümlerine göre; Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından önlemin devamının gerekliliğini incelemek amacıyla bir “nihai gözden geçirme soruşturması” (sunset review) başlatılmış olup konuya ilişkin bir “tam gözden geçirme soruşturması” (full review) veya bir “hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar vereceği ifade edilmiştir.

Bu defa, Komisyon’un 5 Eylül 2017 tarihli bildiriminde söz konusu soruşturma dönemi için yapılan inceleme sonucunda bir “hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar verildiği açıklanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

e-imzalıdır

Çiğdem ÖNSAL

Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Emre Gulaçtı