DUYURULAR

MEVZUAT // İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/32)
( 01 Aralık 2017 Cuma )

29 Kasım 2017 tarihli ve 30255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2017/32) 21.12.2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/51) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7208.51.20.10.11, 7208.51.20.10.19, 7208.51.20.30.11, 7208.51.20.30.19, 7208.51.20.90.11, 7208.51.20.90.19, 7208.90.80.10.11, 7208.90.80.10.12, 7208.90.80.20.11, 7208.90.80.20.12, 7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7225.40.40.00.00, 7225.99.00.00.10 ve 7225.99.00.00.90 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha)” ithalatına yönelik başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulduğu belirtilmekte olup söz konusu Tebliğ’lere ulaşılacak bağlantı aşağıda iletilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No: 2017/32)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ(Tebliğ No: 2016/51)

Ayrıntılı Bilgi İçin: Tanju Kahraman