DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // STEEL ORBIS SİTESİ ÜYELİK DESTEĞİ HK.
( 12 Şubat 2018 Pazartesi )

Malumları olduğu üzere, 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında, ülkemizin 2023 ihracat hedefleri ile uyumlu olarak, Birliklerimiz üyesi firmalarımızın e-ticareti etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları, yeni pazarlara açılmaları, mevcut pazarlardaki ihracatlarını artırmaları için e-ticaret sitelerine katılımlarının sağlanması kapsamında çalışmalara devam edilmekte olup e-ticaretin dünyadaki büyüme hızının ülkemizce yakalanabilmesini teminen Ekonomi Bakanlığımızca destek mekanizmaları yürürlüğe konulmuştur.

 

Bu kapsamda, Ege Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği olarak 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş hakkında Tebliğ kapsamında “Steel Orbis” e-ticaret sitesine gerçekleştirilecek olan üyelik ücreti %80 T.C. Ekonomi Bakanlığı desteğine ek olarak %20 Birliğimiz desteği ile birlikte %100 oranında desteklenecektir. Projeye dahil olmak isteyen üyelerimizin aşağıda irtibat bilgileri yer alan “Steel Orbis” sitesi yetkilileri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL

Genel Sekreter Yrd.

Ayrıntılı bilgi için

Tel: 216 468 10 50

e-posta: sosales@steelorbis.com

İnternet sitesi: www.steelorbis.com


 

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Gizem Aksu