DUYURULAR

İHALE DUYURUSU // Milli Savunma Bakanlığınca Giyim Kuşam ve Hammadde Alımları
( 19 Ocak 2018 Cuma )

Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Bölge Başkanlığı’ndan alınan yazıda Milli Savunma Bakanlığınca; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve dikimevlerinin bazı ihtiyaçları için 2018 yılında tedarik edilecek giyim kuşam malzemeleri ve bunların imalatına yönelik hammaddelerin alımlarının pazarlık usulüyle, idarece belirlenecek firmaların davet edilmesi suretiyle yapılacağı bildirilmektedir.

Söz konusu satın alma sürecine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Bölge Başkanlığı’ndan edinilen bilgi notu ekte bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

 

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Vekili

 

Ek: Satın Alma Süreci Bilgi Notu

Ayrıntılı Bilgi İçin: Çağlayan Karataş

-- Satın Alma Süreci Bilgi Notu_00009264.pdf