DUYURULAR

FUAR VE HEYET // IF Wedding Fashion İzmir - Fuar Desteği
( 15 Ocak 2018 Pazartesi )

“Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin 2014/4 sayılı Karar” kapsamında "2018 Yılımla Destek Alabilecek Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarlar" listesindeki fuarlara katılım sağlayan, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketlerin yer kirası ve stant konstrüksiyonu harcamalarının %50’si, (2017 için limit 30.000.-Türk Lirasını geçmemek kaydıyla) desteklenmektedir. Şirket statüsüne haiz olmayan şahıs firmalarının katılımı destek kapsamında değildir.

Bu kapsamda katılımcı şirketler tarafından, bir örneği ekte yer alan 2014/4 sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esaslarının EK-5 B (Yurt içi Fuar Katılımcı Destek Başvuru Dilekçesi) ile EK-4-B (KATILIMCI DESTEĞİ) başlıklı bölümünde belirtilen gerekli belgelerle birlikte, yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç 3 (üç) ay içerisinde "2017 Yılında Destek Alabilecek Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarlar" listesinin "Başvuru Mercii” bölümünde ilan edilen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (İBGS) destek başvurusunun yapılması gerekmektedir.

Bakanlığımızca 16-19 Ocak 2018 tarihinde İzmir’de düzenlenecek olan “IF Wedding Fashion İzmir 2018 – 12. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı"nın başvuru mercii olarak Genel Sekreterliğimiz ilan edilmiştir.

"Katılımcının Uyması Gereken Hususlar" başlıklı 8/A Maddesinde belirtilen hususlar ve "Ödeme Esasları" başlıklı 10. Maddesindeki hükümler başta olmak üzere, 2014/4 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları hükümlerine eksiksiz olarak riayet edilmesi, destek başvurularının olumlu olarak sonuçlandırılabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Vekili

 

Ek: Yurt içi Fuar Katılımcı Destek Başvuru Dilekçesi

Ayrıntılı Bilgi İçin: Çağlayan Karataş

-- Başvuru Dilekçesi_00009256.pdf