DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Türkiye-Fas STA Anlaşması
( 12 Ocak 2018 Cuma )


Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Fas Krallığı Gümrük İdaresi'nin internet sitesinde, ülkemizle Fas arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmasının 17. maddesi hükümleri çerçevesinde ülkemizden ithali gerçekleşen bazı nihai tekstil ve hazır giyim ürünlerinde, Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanlığı ile Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığının 29 Aralık 2017 tarih ve 44-18 sayılı Ortak Kararına (08 Ocak 2018 tarihli ve 6637 sayılı Resmi Gazete bilgisi verilmektedir) atıf yapılarak 08.01.2018 tarihli ve 5751/211 sayılı Sirkülerin yayımlandığı bildirilmektedir.

Yazının devamında, ekte gönderilmekte olan Fransızca sirkülerde özetle, ülkemizden
ithali gerçekleşen ve Sirküler eki listede yer alan nihai tekstil ve hazır giyim ürünleri için ithalatta uygulanan gümrük vergilerinin mevcut MFN oranının % 90’ına kadar yükseltildiği, söz konusu önlemin ise 9 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere 200 günlük bir süre için uygulanacağı hususuna yer verildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

 

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

EK. Fas Vergi sirküleri (6 sayfa)

Ayrıntılı Bilgi İçin: Şevin İstanbulluoğlu

-- FAS TEKSTİL VERGİ_00009248.pdf