DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
( 01 Aralık 2017 Cuma )

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne ilettiği bir yazıda, tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalinde 2010/1 sayılı Tebliğ’i kapsamında “Kayıt Belgesi” veya elektronik ortamdaki kaydın ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulması gerektiği ifade edilmektedir.

Aynı yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168.maddesinde, serbest dolaşımda bulunan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinden veya Türkiye’nin anlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edildikten sonra üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girmesi halinde ithalat vergilerinden muaf tutulduğu ifade edilmektedir.

Buradan hareketle 2010/1 sayılı Tebliğ’de yer alan 4010 “ihraç edilen eşyanın muafiyetine tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı” tanımlı rejim kodunda beyan edilen geri gelen tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin serbest dolaşıma girişinde, “Kayıt Belgesi” veya elektronik ortamdaki kaydın gümrük idarelerine ibraz edilmesine gerek bulunmadığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı


Ayrıntılı Bilgi İçin: İbrahim Paşayiğit