DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // A.B.D. New York’a Havayolu Kargo
( 18 Aralık 2017 Pazartesi )

Bilindiği üzere Turkish Cargo aracılığı ile gerçekleştirilecek olan hava kargo taşımacılığı maliyetlerinin düşürülmesi ve destinasyon ağının genişletilerek ihracatımızın artırılması için Birliklerimizce çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.

Bu çerçevede, Turkish Cargo yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde, destinasyon olarak doğrudan İzmir’den A.B.D./New York’a haftalık bir kargo uçağı düzenlemesine gidilme ihtimali bulunduğu anlaşılmıştır. Bahsi geçen kargo uçağı kapasitesi 60 ton civarındadır. Acentelerin ihracatçılarımıza uygulayacağı fiyat ise yaklaşık 2,2 $/kg olarak tahmin edilmektedir.

Bu itibarla, üyelerimizin potansiyelinin belirlenmesini teminen bir çalışma yapılması planlanmış olup, firmanızın A.B.D./New York’a hava kargoyla taşıma yapmayı talep edip etmediği, ediyorsa tahmini haftalık tonajı 19 Aralık 2017 mesai saati bitimine kadar tarim@eib.org.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter V.

Firmamızın A.B.D./New York’a hava kargoyla taşıma yapmasını;

( ) Talep ediyorum,

( ) Talep etmiyorum,

 

Ediyorsanız tahmini haftalık tonaj : ___________________

Yetkili Adı-Soyadı : ___________________

Firma Unvanı : ___________________

Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt