DUYURULAR

GENEL DUYURU // Türkiye Tanıtım Grubu
( 30 Ekim 2017 Pazartesi )

Bilindiği üzere, 5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da 24 Şubat 2017 tarihinde 6772 sayılı Kanun ile gerçekleştirilen değişiklik ile "İhracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısının dünya pazarlarında güçlendirilmesini teminen TİM nezdinde oluşturulan Türkiye Tanıtım Grubunun gelirleri, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin onbinde üçüne kadar Bakanlıkça belirlenen oranda kesilen katkı paylarından oluşur. Türkiye Tanıtım Grubunun oluşumu, görev ve faaliyetleri ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir." hükmü eklenmiştir. Bu kapsamda, 12/8/2017 tarih ve 30152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliği ile ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısı ile ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesi amacıyla faaliyet göstermek üzere TİM nezdinde Türkiye Tanıtım Grubu kurulmuştur.

Konu ile ilgili TİM’den alınan yazıda, mezkur yönetmeliğin 9. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Türkiye Tanıtım Grubu'nun gelirlerini oluşturmak üzere, altın-mücevherat (71. Fasıl), demir-çelik (72. ve 73. Fasıl) ve otomotiv için %0,005 (yüzbinde beş); diğer ürün grupları için ise %0,01 (onbinde bir) oranında olmak üzere kesinti yapılmasının Ekonomi Bakanlığı tarafından talimatlandırıldığı, söz konusu kesintilerin, ihracat kayıt işlemlerinde nispi ödeme kesintisi ile birlikte yapılmak ve ilgili hesaplara aktarılmak üzere 1 Kasım 2017 itibariyle başlayacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter