DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Hk."ÖNEMLİDİR"
( 15 Şubat 2018 Perşembe )

2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine ilişkin Kararın Uygulama Usul Esasları Genelgesi’nde yapılan değişiklikler 23 Ocak 2018 tarihli sirkülerimiz ile duyurulmuştur. İlgili Sirkülerimize ulaşmak için lütfen tıklayınız

Konu ile ilgili olarak söz konusu Genelge değişikliği uyarınca Pazara Giriş Belgeleri ile Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) dilekçe örnekleri, başvuru belgeleri ve dikkat edilecek hususlar yeniden düzenlenmiş olup Bakanlığımızın internet sitesinde yayımlanmıştır. Anılan Genelgenin yenilenen eklerinin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız

Söz konusu Genelge ve ekleri incelendiğinde dikkat çeken dört değişiklik aşağıda yer almaktadır:

1) Başvuru sahibi tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde iletilen belgelere ait orijinal evrakların eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğunun, destek başvurusundan itibaren 10 yıl boyunca başvuru sahibine ait olacağı hükme bağlanmıştır.

2) 31 Mart 2018 tarihi sonrasında yeni düzenleme ile İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (İBGS) destek başvuru belgeleri ile İBGS tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla İBGS’nin KEP adresine iletilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

3) 31 Mart 2018 tarihi sonrasında destek başvurusunda bulunacak firmaların başvurularının firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce de E-imzalı olarak imza sirküleri ile birlikte olarak KEP aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir.

4) 31 Mart 2018 tarihinden sonra yukarıdaki şekilde yapılmayan destek başvuruları ve İBGS belge ibrazları değerlendirmeye alınmayacaktır. Dolayısıyla elden ve/veya posta ile yapılan destek başvuruları ve eksik belge/belge teslimleri değerlendirmeye alınmayacak olup, yukarıdaki şekilde E-imza ile ve KEP üzerinden dosya ve/veya belge ibrazının yapılması gerekmektedir.

Genel Sekreterliğimizin mevcut KEP adresi “eib@hs01.kep.tr ”dir. Üyelerimizin bu yeni uygulama kapsamında destek başvurusunda bulunurken mağduriyet yaşamaması için yukarıda yer alan hususlara azami özen göstermesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Vekili

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: İlhan Uncu