DUYURULAR

GENEL DUYURU // Cazibe Merkezleri Programı
( 25 Aralık 2017 Pazartesi )

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “KHK/696”ya istinaden 5084 Sayılı Yatırımın ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a eklenen ek madde ile Cazibe Merkezleri Programı’nın Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütüleceği karara bağlanmıştır.

Böylelikle, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında uygun görülen destekler için ihtiyaç duyulan kaynağın Ekonomi Bakanlığı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanacağı anlaşılmaktadır.

Söz konusu Kararname’ye http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171224-21.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter V.