DUYURULAR

GENEL DUYURU // Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
( 25 Aralık 2017 Pazartesi )

23 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile 2018 yılı için Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi belirlenmiş olup ücret tarifesindeki artışa ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisince hazırlanan karşılaştırma tablosu ekte sunulmaktadır.​

Söz konusu Tebliğ'e ve eklerine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-8.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter V.

-- ASGARIUCRETTABLOSU_00009200.pdf