DUYURULAR

MEVZUAT // İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Tebliği
( 27 Aralık 2017 Çarşamba )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) yapılan bir bilgilendirmede; 27 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2017/3 Sayılı İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği”ile ithalat işlemlerinde, firma veya firma adına işlem yapmaya yetkilendirilmiş kullanıcılara ilişkin usul ve esasların belirlendiği ifade edilmektedir.

Böylelikle, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Ekonomi Bakanlığı’nın internet sayfasındaki “E-İmza uygulamalarına giriş” bölümünden ithalata ilişkin elektronik başvurular yapılabilecek olup, 1 Nisan 2018 tarihinden sonra elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Bu başvurularda istenilecek bilgi ve belgeler her bir ithalat işleminin mevzuatında belirtilmektedir.

Söz konusu Tebliğ’e, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171227-16.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter