DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Hollanda TTM Projeleri Ön Talepleri
( 03 Kasım 2017 Cuma )

Turkish Trade Center A.Ş. ‘den alınan yazıda, Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine olanak sağlamak amacıyla 2010/6 sayılı tebliğ çerçevesinde yürütülen Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) projelerinin; İran / Tahran, B.A.E / Dubai, ABD / New York ve ABD / Chicago’da faaliyete geçirildiği ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, İhracata ivme kazandıracağı ve ülkemizin markalaşmasına katkı sağlayacağı öngörülen Türkiye Ticaret Merkezleri'; sektörlerin taleplerine yönelik olarak potansiyel gördükleri ülkelerde projelendirilmiş olup, bu bağlamda İran/Tahran'da Hazır Giyim, Tekstil ve Hammaddeleri, Kimya ve Mobilya, B.A.E/Dubai'de İklimlendirme, Bilişim ve Mücevher, A.B.D/New York'ta Halı, Hazır Giyim, Ev Tekstili ve İş Kontratları ve A.B.D/Chicago'da Kimya sektörleri gibi hedef odaklı yapılandırıldığı belirtilmektedir.

Bahse konu projelerin hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşması ve ülkemizi farklı bölgelerde en iyi şekilde temsil edecek yapıların yaygınlaşması adına, Hollanda'da faaliyete geçirilmesi planlanmakta olup bu doğrultuda Hollanda Türkiye Ticaret Merkezleri projeleri için üyelerimizin EİB iştigal alanındaki sektörlerin ön taleplerini uygun lokasyon (şehir-bölge) görüşü ile birlikte en geç 23 Kasım Perşembe günü mesai bitimine kadar TTM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter V.