DUYURULAR

GENEL DUYURU // AB / Askıya Alma Rejimi ve Otonom Tarife Kotası Açılması
( 02 Ocak 2018 Salı )


Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB)’nde bazı tarım ve sanayi ürünlerinde Ortak Gümrük Tarifesi vergilerinin askıya alınması ile otonom tarife kotası açılmasına ilişkin 1387/2013/AB ve 1388/2013/AB sayılı Konsey Tüzüklerinin tadil etmek üzere taslaklarının hazırlandığı ve söz konusu taslakların 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yasalaşarak, yürürlüğe gireceği bildirilmiş olup, taslaklar ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ 
Genel Sekreter

Ekler:
1- Askıya Alma Rejimi Tüzük Taslağı (50 Sayfa)
2- Otonom Tarife Kotası Tüzük Taslağı (13 Sayfa).

Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt

-- Askıya Alma Rejimi Tüzük Taslağı_00009212.pdf
-- Otonom Tarife Kotası Tüzük Taslağı_00009213.pdf