DUYURULAR

GENEL DUYURU // Bulgaristan Varışlı Taşıtlara Yönelik İşlemler
( 14 Aralık 2018 Cuma )

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 84/5 maddesinde "Transit rejiminin uygulamasında ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi eşyanın taşınmasına ilişkin olarak Müsteşarlıkça belirlenecek özel hükümlerin saklı olduğu, Müsteşarlık, transit eşyanın cinsine, niteliğine ve taşımanın özelliğine göre veya Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, bu Bölümdeki madde hükümlerine bağlı kalmaksızın transit rejimine ilişkin düzenlemeler yapılması konusunda yetkilidir" hükmünün yer aldığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, gerek Kapıkule gerekse Kapitan Andreevo sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılarak binalarda oluşan TIR kuyruklarının önüne geçilebilmesi için 18/12/2018 tarihi itibariyle bitki karantinası ve veteriner kontrollerine tabi eşya hariç olmak üzere, ülkemiz çıkışlı olan ya da ülkemiz üzerinden Ortak Transit Rejimi ve TIR Karnesi kapsamında taşınan ve Bulgaristan varışlı olan eşyayı taşıyan taşıtların yalnızca Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli kara hudut kapısını kullanarak çıkış yapmalarının uygun bulunduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.


İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter