DUYURULAR

MEVZUAT // Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili
( 14 Aralık 2017 Perşembe )

14/12/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar” ile bazı ülkeler menşeli eşyanın Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden ithalatı sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesinin amaçlandığı belirtilmiş olup kararın tam metni ve karara konu eşya listesi ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

 

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Vekili


Ayrıntılı Bilgi İçin: Çağlayan Karataş

-- 20171214-4_00009173.pdf