DUYURULAR

MEVZUAT // Usulsüzlük Cezalarında Artış
( 14 Aralık 2017 Perşembe )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) yapılan bilgilendirmede; bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:146)” ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nin öngördüğü cezaların 2018 yılı için % 14,47 yeniden değerleme oranında artırıldığı bilgisi verilmektedir.

Buna göre, 1 Ocak 2018 itibariyle, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanunda tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere uygulanan usulsüzlük cezasının 105,00 TL’ye yükseltildiği; ayrıca, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yer alan fazla çalışma ücretlerinin de yeniden değerleme oranında belirlenerek; ihracat için 9,39 TL, diğer işlemler için 22,52 TL; Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücretinin kamyon başına ihracat için 22,52 TL, diğer işlemler için ise 35,68 TL olarak uygulanacak şekilde düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Söz konusu Tebliğe: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171214-16.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter V.