DUYURULAR

GENEL DUYURU // İran’da Uygulanacak Yeni Döviz Düzenlemesi
( 05 Eylül 2018 Çarşamba )

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nden alınan bir yazıda; İran Merkez Bankası (CBI) Başkanı Abdulnasır Himmeti tarafından 5 Ağustos 2018 tarihinde yapılan resmi açıklamada, İran'ın 09.04.2018 - 05.08.2018 tarihleri arasında uyguladığı döviz politikasının kaldırıldığı ve aynı gün itibariyle yeni döviz politikasının uygulanmaya başlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu sisteme ilişkin Tahran Ticaret Müşavirliğimiz tarafından güvenilir ve açık kaynaklardan derlenen bilgi ışığında, Bakanlar Kurulu tarafından belirtilen aşağıdaki listede yer alan 25 kalem ürünün CBI tarafından belirlenen resmi kurdan yararlanılarak İran'a ithaline izin verileceği bildirilmektedir.

Bakanlar Kurulu’nun 08.08.2018 tarih ve 63793 sayılı Kararına istinaden CBI tarafından izin verilen döviz bürolarına döviz alışveriş tebliğinin aşağıdaki şekilde uygulanacağı belirtilmektedir:

1. İhracattan elde edilen dövizlerin alışverişi, döviz havalesi şeklinde ve sadece 'nima' sistemi tarafından belirlenen döviz kuru üzerinden yapılacaktır.
2. İzinli olan döviz büroları, ihracatçılardan aldıkları döviz havalelerini en fazla üç işgünü içinde kendileri veya diğer izinli sarraflar veya muhabir bankalar üzerinden satmak zorundadır.
3. İzinli döviz büroları, 'nima' ve 'sana' sisteminde belirtilen döviz alış kurunun en fazla % 1 fazlası döviz satabilecektir.
4. CBI tarafından izin verilen döviz büroları aracılığıyla banknot şeklinde döviz alışverişi, alışverişin 'sana' sistemine kayıt edilmesi şartıyla mümkün olabilecektir.
5. CBI tarafından izin verilen döviz büroları, banknot şeklindeki döviz alımını sadece CBI tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde ve kara paranın aklanmasının önleneceği şekilde gerçekleştirecektir.
6. CBI tarafından izin verilen döviz büroları tarafından banknot şeklinde döviz satışı, Ek 2'de belirtilen hizmet sektörlerine kara para aklama amacı olmaksızın CBI tarafından belirlenecek döviz alım satım kuralları çerçevesinde yapılabilecektir.
7. CBI tarafından izin verilen döviz büroları, aldıkları döviz havalelerinin en fazla % 5'ini banknota çevirip, 6. maddede belirtilen çerçevede satabilecektir.
8. Döviz alım satımındaki tüm işlem maliyetleri dövizi alacak olan müşteri tarafından üstlenilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

CBI Tarafından Belirlenen Resmi Kurdan İthal Edilebilecek Ürün Listesine ulaşmak için tıklayınız
Sarraflarca Hizmet İçin Kullandırılacak Döviz Listesine ulaşmak için tıklayınız