DUYURULAR

MEVZUAT // Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 492)
( 01 Mart 2018 Perşembe )

28/02/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” (Sıra No: 492) ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması amacıyla oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

İnteraktif Vergi Dairesine kullanıcı kodu ve şifre bilgileri kullanılarak https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden veya Başkanlık tarafından oluşturulan mobil uygulama üzerinden giriş yapılabilecektir.

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden;

a) Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,

b) e–Devlet şifresi bulunan,
c) Bu Tebliğ kapsamında şifre edinen,
kişiler yararlanabilecektir.

Söz konusu Tebliğde İnteraktif Vergi Dairesinde yer alan bilgiler ile yapılabilecek işlemler maddeler halinde yer almakta olup tebliğ detaylarına http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180228-6.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter