E.İ.B. Hakkında
Faal İhracatçı Firmalar
Dış Ticaret Mevzuatı
İhracat Teşvikleri
Fuar ve Heyetler
Eğitim ve Seminerler
Haber ve Duyurular
Üyelerimize Duyurular
EİB den Haberler
Ekonomi Haberleri
Dış Ticaret
İstatistikler
Organik Tarım
Faydalı Bilgiler
Üyelik İşlemleri
Döviz Kurları
Ege İl Rehberi
Faydalı Linkler
RSS Özet Akışları
İletişimEge İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği

Adres:
Atatürk Cad. No:382
Alsancak 35220 İzmir
Tel: 232-488 60 00
Faks: 232-488 61 00
E-Posta: eib@egebirlik.org.tr 
Tarih : 30 Eylül 2005 Cuma
Konu : DİR OTOMASYON PROJESİ - ÖNEMLİ
Özet :

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) OTOMASYON PROJESİ


TÜRKİYE'NİN KAMUDAKİ İLK E-İMZA UYGULAMASI, DİR OTOMASYON PROJESİ

Proje nedir?
Projenin amacı?
Firmalara ne sağlayacak?
Projeyi Kullanabilmek için neler yapılmalı?
Elektronik imza hakkında bilgi
Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları

DİR OTOMASYON SİSTEMİNDEN FAYDALANMAK İÇİN HAZIRLANACAK BELGELER

Proje nedir?

Hükümetimiz tarafından 2002 yılında hazırlanan "Acil Eylem Planı" nda yer alan hususlardan birisi de Ekonomi Bakanlığı sorumluluğunda “İhracat için Stratejik Plan” hazırlanması görevidir. Bu çalışmanın amacı, küreselleşmenin olumsuz etkilerinden korunmak, sektörel ve bölgesel bağımlılıktan kurtulmak ve ülkemizin dış pazarlarda rekabet edebileceği alanları belirlemek olarak tespit edilmiştir. 

Bakanlığımıza verilen bu görev kapsamında, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların da kullandığı Mantıksal Çerçeve Yöntemi kullanılarak, 2003 yılında ihracatla ilgili tüm kesimlerin katılımı ile İhracat Genel Müdürlüğü tarafından "İhracat Stratejik Planı 2004-2006" hazırlanmıştır.

Sözkonusu stratejik planın genel amacı "Sürdürülebilir ihracat artışını sağlayacak ihracat yapısını oluşturmak" şeklinde belirlenmiştir.

Sözkonusu İhracat Stratejik Planı kapsamında yürütülen, Dahilde İşleme Rejiminin Elektronik Ortama Aktarılması Projesi (DİR Otomasyon Projesi), Dahilde İşleme İzin Belgelerinin, düzenlenme aşamasından taahhüt hesaplarının kapatılmasına kadar geçen süreci, hazırlanan web tabanlı (www.ekonomi.gov.tr) program ile internet üzerinden gerçekleştirmeyi sağlayan bir projedir.

Projenin amacı:

Bu proje, sürdürülebilir ihracat artışına ve çağımız gereği olan e-devlet uygulamalarına büyük bir katkı verirken, aynı zamanda önemli ölçüde zaman ve kağıt tasarrufu sağlayacaktır. 

Bu proje ile firmalarımıza, Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki ihracatlarına ilişkin tüm işlemlerini her hangi bir zaman ve mekan kısıtlaması olmadan, bilgisayar aracılığıyla anında yapabilme imkanı sağlanmıştır.

Ayrıca, proje ile güvenilir ve ayrıntılı bilgiye anında ulaşmak mümkün olacağından, karar verme süreçleri hızlanırken, politika belirleme ve strateji oluşturma etkinliği artacaktır. 

Firmalara ne sağlayacak?

- Firmalarımız proje kapsamında yeni belge başvurusu, mevcut belgeleri ile ilgili revize talebi (madde, miktar, ek süre, G.T.İ.P. vs.) ve kapatma müracaatlarını internete bağlı her hangi bir bilgisayardan elektronik imza kullanarak gerçekleştirebilecektir. Ayrıca yapılan müracaatların değerlendirme aşamaları yine internetten anında takip edilebilecektir.

- Mevcut uygulama ile Dahilde İşleme İzin Belgesi talebinde bulunan firmalarımızdan; her defasında ilgili kurumlardan onaylı, ticaret sicil gazetesi, kapasite raporu, ekspertiz raporu, bilanço ve kar zarar tablosu gibi belgelerin hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilmesi istenmektedir. Firmalarımızın bu belgeleri hazırlayıp Bakanlığa göndermeleri zaman kaybının yanısıra, başta noter ücretleri olmak üzere önemli ölçüde maddi yük getirmektedir.

DİR Otomasyon Projesiyle, firmalarımızdan bu belgeler sisteme aktarılmak üzere bir defaya mahsus istenilmekte ve bilgisayar sistemine aktarılarak tüm işlemler bu kayıtlar kullanılarak yapılmaktadır.

Ayrıca, firmalarımızdan bir defaya mahsus istenilen bu belgeleri düzenleyen kurumlar ile yürütülen entegrasyon çalışmaları tamamlandığında, sisteme kayıt sırasında ve Dahilde İşleme İzin Belgelerine ilişkin işlemlerde firmalarımızdan herhangi bir belge istenilmesine gerek kalmayacaktır.

- Halen, Dahilde İşleme İzin Belgelerine yönelik firma talepleri, önce İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılmakta, oradan da fiziki dosyalar Bakanlığımıza intikal ettirilmektedir. Taleplerin değerlendirilmesi, postada geçen zamanla da dikkate alındığında 1 ile 2 hafta arasında sürebilmektedir.

- Bu proje ile, Dahilde İşleme İzin Belgesine ilişkin işlemler aynı gün sonuçlandırılmaktır.

- Mevcut uygulamada Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında gerçekleştirilen ithalat ihracat işlemleri belgenin arkasına yazılmakta bu alan çoğu zaman yetmemekte ve belgenin arkasına eklenen sayfalarca kağıt ile gerçekleşme değerleri takip edilmeye çalışılmaktadır. Taahhüt kapatma işlemleri esnasında istenen bu alanların mühürsüz veya eksik olması durumunda bile büyük sorunların çıkması ihracatçımızın son derece önemli olan zamanını boşa harcamaktadır. DİR Otomasyon Projesi ile düzenlenecek belgelere her bir kalem için satır kodu getirilmiş olup söz konusu satır kodları baz alınarak gerçekleşme değerleri Gümrük Müsteşarlığı ile sağlanan entegrasyon ile anında takip edilecek ve gerekli düşümler sistem tarafından yapılacaktır. Böylece kapatma işlemleri daha da hızlanacak ve teminat iadelerinde yaşanan sıkıntılar azalacaktır.

- Yine kapatmalarda beyanname teyitlerinde yaşanan sıkıntılar ortadan kaldırılabilecektir.

Proje ile Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgesi müracaatlarında istenen ithalat/ihracat listeleri, hammadde sarfiyat tabloları online veya offline hazırlanıp, diğer bilgilerle birlikte Bakanlığımıza iletilebilecektir. Ayrıca, proje kapsamında firmalarımız mevcut düzenlenmiş belgeleriyle ilgili her tür revize ve kapatma başvurusunu elektronik ortamda yapabilecek ve bu müracaatlar Bakanlık tarafından kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Bakanlığımızın ilgili diğer kurumlarla sağladığı elektronik bilgi paylaşımı sayesinde kapatma işlemleri daha kısa sürecek ve ihracatçılarımızın teminat iadelerinde yaşanan sıkıntılar sona erecektir. Proje kapsamında firmalarımızın gerçekleştirebileceği işlemlerden bazıları şunlardır;

- Belge müracaatı yapabilme

 • İthalat/ihracat listelerini online/offline hazırlayabilme
 • Hammadde sarfiyat tablolarını online/offline hazırlayabilme

- Mevcut belge bilgileri veya firma bilgileri ile ilgili her türlü revize talebi yapabilme

 • İthalat veya İhracat listelerinde değişiklik talebi.
 • Ek süre talebi.
 • Yan sanayici revizesi.
 • H kodlu belgeler için ülke revizesi.
 • Y Kodlu belgeler için faaliyet revizesi.

- Kapatma müracaatı yapabilme.

 • Yurt içi alım ve satım faturalarını bildirme.
 • Özel fatura ile yapılan satışlarını bildirme.

- Belge kapsamında gerçekleşen ithalat ile ihracatlarını takip edebilme

- Belge kapsamında gerçekleşen ithalat ile ihracatlarını takip edebilme

- İptal talebinde bulunabilme

- Evraklarını takip edebilme

Projeyi Kullanabilmek için neler yapılmalı?

Firmalarımızın güvenli bir şekilde sisteme dahil olarak proje kapsamında işlem yapabilmeleri için elektronik imza sertifikası kullanılmaları gerekmektedir. Söz konusu elektronik imza sertifikaları Telekomünikasyon Kurumu (www.tk.gov.tr) tarafından yetkilendirilen özel elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilebilecektir.

Firmalarımızın DİR Otomasyon Projesinden yararlanabilmeleri için;

 1. Yetkilendirilen nitelikli elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından elektronik imza sertifikası temin etmesi, 
 2. www.ekonomi.gov.tr internet adresinde belirtilen işlemleri takip ederek projeye dahil olma talebini Bakanlığa iletmesi, 
 3. Firma bilgilerinin sistemimize kaydedilebilmesi için gerekli evrakların bir defaya mahsus üyesi bulunulan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine göndermesi, 
 4. Yetkilendirme işlemini müteakip gerekli bilgileri girerek istenilen başvuruları gerçekleştirmesi.

Projeye Taraf Kurumlar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı:

DİR Otomasyon Projesinin bir ayağını da uygulamanın gerçekleştiği Gümrükler oluşturmaktadır.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı arasında sağlanan entegrasyon ile DİR kapsamında gümrüklerde gerçekleşen işlemlerin zaman kaybı olmadan gerçekleştirilebilmesi ve yapılan işlemler ile ilgili sağlıklı veriler elde edilebilmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) sahibi firmaların belge kapsamında yapacağı ithalat/ihracat işlemleri için beyannamelerine DİİB üzerinde yer alan ve her bir kalem ürün için üretilen satır kodlarını girmeleri gerekecektir. Böylece daha önce gümrük memurlarınca yapılan ve zaman alan miktar-değer kontrolleri ve düşümler otomatik olarak sistem tarafından gerçekleştirilecektir. Gümrük kapılarındaki iş yükünü hafifletecek ve zaman kaybını önleyecek bu uygulama, DİR kapsamında gerçekleşen ihracat/ithalat verilerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Ekonomi Bakanlığına gönderilmesini de içerdiğinden kapatmalarda yaşanan sorunların önüne geçilmesini de sağlayacaktır.

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri:

Bakanlığımızca düzenlenen belgelerin revize, ek süre ve kapatma işlemleri halen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince gerçekleştirilmektedir. Hazırlanan DİR Otomasyon Projesinin aktif kullanıcıları olacak olan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri söz konusu işlemleri proje kapsamında hazırlanan web tabanlı programdan gerçekleştirecektir. İhracatçı Birlikleri Genel sekreterlikleri yapacakları işlemler için gerekli bilgileri programdan temin edebilecekleri gibi gerçekleştirdikleri işlemlerde anında Bakanlığımızca görülebilecektir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB):

Firmalarımızdan projeye dahil olurken bir defaya mahsus istenilen Ticaret Sicil Gazeteleri ve Kapasite Raporlarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile sağlanacak entegrasyondan sonra elektronik ortamda temin edilmesi planlanmaktadır.

Türkiye Bankalar Birliği:

Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgeleri kapsamında Bankalarca gerçekleştirilen işlemlere ilişkin veriler sağlanacak entegrasyon ile Bakanlığımıza iletilecektir.

----------------------------------------------------------------------------------
Kaynak : Ekonomi Bakanlığı