E.İ.B. Hakkında
Faal İhracatçı Firmalar
Dış Ticaret Mevzuatı
İhracat Teşvikleri
Fuar ve Heyetler
Eğitim ve Seminerler
Haber ve Duyurular
Üyelerimize Duyurular
EİB den Haberler
Ekonomi Haberleri
Dış Ticaret
İstatistikler
Organik Tarım
Faydalı Bilgiler
Üyelik İşlemleri
Döviz Kurları
Ege İl Rehberi
Faydalı Linkler
RSS Özet Akışları
İletişimEge İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği

Adres:
Atatürk Cad. No:382
Alsancak 35220 İzmir
Tel: 232-488 60 00
Faks: 232-488 61 00
E-Posta: eib@egebirlik.org.tr 
Tarih : 22 Mayıs 2012 Salı
Konu : Değişen Koşullarda Pazar Araştırması Ve Stratejileri Eğitimi
Özet :

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 31 Mayıs 2012 Perşembe günü Değişen Koşullarda Pazar Araştırması ve Stratejileri Eğitimi” gerçekleştirilecektir.


DEĞİŞEN KOŞULLARDA PAZAR ARAŞTIRMASI VE STRATEJİLERİ EĞİTİMİ

Özellikle son yıllarda, küresel ekonominin hakim olduğu ve rekabet ortamının git gide acımasızlaştığı dünyamızda üretilen mal ve hizmetlerin çeşitliliğinin artması, üretim kalitesi, üretilen mal ya da hizmetin fiyatı, tedarikçi ilişkileri, dağıtım hızı gibi pazarlamanın önemini de artırmış bulunmaktadır. Tüm gereklilikler yerine getirilse dahi, yanlış pazarlama teknikleri ya da süreçteki aksamalar, en iyi özelliklere sahip olan bir ürünün bile hayat döngüsünün başlamadan bitmesine neden olabilmektedir. Özellikle rekabet koşullarının yoğun bir şekilde gözlemlendiği, daha fazla meta özelliği taşıyan mal ya da hizmetler sektöründe pazarlamanın yeri ayrıca önem arz etmektedir.

Doğru pazarlama teknik ve stratejilerini kullanmanın işletme açısından önemli bir unsur olmasından hareketle, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 31 Mayıs 2012 Perşembe günü 09:30- 17:30 saatleri arasından Ege İhracatçı Birlikleri Hizmet Binası 7. Kat Konferans Salonu’nda “Değişen Koşullarda Pazar Araştırması ve Stratejileri Eğitimi” gerçekleştirilecektir. Eğitim, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Yard. Doç. Dr. Aykan CANDEMİR’ in sunumlarıyla aşağıda yer alan program çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

31 Mayıs 2012 Perşembe günü Genel Sekreterliğimiz 7. Kat Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan programa katılım 75 kişi ile sınırlı olup, katılım ücreti kişi başına 100.-TL’dir. Eğitim bedeline, seminer organizasyonu ile ilgili genel giderler, ders notları, eğitim malzemeleri, ara ikram ve öğle yemeği dahildir. Katılım başvuru sırasına göre belirlenecek olup, kayıt aşağıdaki bağlantı ile online olarak kabul edilecektir. Kaydınızın onaylanabilmesi için aşağıda ayrıntıları yazılı hesaba eğitimden önce “Pazarlama Eğitimi” notu ile
firma ve katılımcı adı belirtilerek eğitim ücretinin yatırılması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 30 Mayıs 2012 Çarşamba günüdür. Eğitim sonunda, katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Sezmen ALPER
Genel Sekreter

EĞİTİME KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


T.VAKIFLAR BANKASI / FİNANSMARKET İZMİR ŞUBESİ / ŞUBE KODU: 004
Hesap No :00158007286377569 (TL Hesabı)
IBAN No :TR64 0001 5001 5800 7286 3775 69 (TL Hesabı)

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ EĞİTİMİ
31.05.2012 PERŞEMBE
 
09.00 - 09.30                          Kayıt
09.30 – 10.30                         Değişen Tüketici Profili
                                               Pazarlama Araştırmalarının Önemi
                                               Pazarlama Araştırma Süreci              
10.30 – 10.45                         Ara
10.45 – 11.45                         Tüketici İçgörüsü Nedir? 5İ Metodolojisi
                                               Gizli Müşteri Nedir?
                                               Pazarlama araştırmasında teknoloji
11.45 – 12.00                         Ara
12.00 – 13.00                         Pazarlama Araştırmaları Türleri
                                                    -Niceliksel Araştırmalar
                                                        *Anket (konsept testi örneği)
                                                        *Online Anket Hazırlama
13.00 – 14.00                         Öğle Yemeği
14.00 – 15.00                         Pazarlama Araştırmaları Türleri (Devam)
                                                    -Niteliksel Araştırmalar
                                                        *Örnek OlaylarOdak Grup Çalışması
                                                        *Projektif teknikler
                                                        *Derinliğine Görüşme
                                                        *Sözcükle ilişkilendirme
                                                        *Cümle Tamamlama
                                                        *Üçüncü Kişi Tekniği
                                                        *Rol canlandırma
                                                        *Karikatür tekniği
                                                        *Konusal Algılama ölçeri
                                                        *Sembolik Analoji
15.00 – 15.15                         Ara
15.15 – 16.15                         Örnek Olay Uygulaması: Ürün Lansmanı Nasıl Yapılır?
                                                   -İnternet Pazarlamayı Nasıl Etkiledi?
                                                   -İyi bir Web sitesi nasıl olmalıdır ve takip nasıl yapılır?
16.15 – 16.30                         Ara
16.30 – 17.30                             -Mobil Araçlar
                                                   -Sosyal Medyanın Pazarlama üzerindeki etkileri nelerdir?
 
EĞİTMEN                               Yard. Doç. Dr. Aykan CANDEMİR
                                               Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
                                               Öğretim Üyesi
 
YARD. DOÇ. DR. AYKAN CANDEMİR KİMDİR?
1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olan Aykan Candemir, doktorasını yine aynı üniversitenin İşletme Bölümü’nde yapmıştır. 1997 yılından bu yana Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde akademisyen olarak çalışmaya başlayan Candemir, 2005’den itibaren Yardımcı Doçent Doktor unvanı ile görevine devam etmektedir. İşletme ve pazarlama ağırlıklı olarak dersler veren Candemir, aynı zamanda içlerinde Ege İhracatçı Birlikleri ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın da olduğu çeşitli projelerde görevler almaktadır.