E.İ.B. Hakkında
Faal İhracatçı Firmalar
Dış Ticaret Mevzuatı
İhracat Teşvikleri
Fuar ve Heyetler
Eğitim ve Seminerler
Haber ve Duyurular
Üyelerimize Duyurular
EİB den Haberler
Ekonomi Haberleri
Dış Ticaret
İstatistikler
Organik Tarım
Faydalı Bilgiler
Üyelik İşlemleri
Döviz Kurları
Ege İl Rehberi
Faydalı Linkler
RSS Özet Akışları
İletişimEge İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği

Adres:
Atatürk Cad. No:382
Alsancak 35220 İzmir
Tel: 232-488 60 00
Faks: 232-488 61 00
E-Posta: eib@egebirlik.org.tr 
Tarih : 08 Mayıs 2012 Salı
Konu : Uluslararası Lojistik Yönetimi Eğitimi
Özet :

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 17 Mayıs 2012 tarihinde "Uluslararası Lojistik Yönetimi Eğitimi" gerçekleştirilecektir.


ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ EĞİTİMİ


Lojistik; mal ve hizmet tedarikine yönelik planlama, organizasyon, nakliye ve yönetim faaliyetlerinin bütünü olup, lojistik sektörü ve sektörde yer alan firmalar açısından; kapsamlı eylemler bütünü, etkin uygulama metodu, yol gösterici ilkeler, itici güç ve uzun dönemli faaliyet planı olma özelliğini de beraberinde taşır. Ayrıca, sektör ve firmanın “amaçları ve politikaları ile taktikleri ve hedefleri” arasında uyumu sağlamak maksadıyla bir köprü görevi görmektedir. Lojistik sektör veya lojistik hizmet üreten firmaların amaçları, ürün, kalite, fiyat ve en uygun (az) maliyet dengesi içerisinde yüksek hizmet seviyesini tanımlamak ve sağlamak, etkili lojistik organizasyonu kurmak ve tedarik zincirinin ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Günümüzde küreselleşmenin de etkisi ile tedarik zincirleri çok boyutlu bir hal alarak sürekli değişmiş, gelişmiş ve daha kompleks bir hale gelmiştir. Bunun sonucunda da ürün yaşam ömrü (döngüsü) kısalmış, ürün çeşitliliği artmış ve ürünler, “belirli bir ülke veya belirli bir müşteriye” her zaman gitmek yerine, talepteki hareketliliğe bağlı olarak, “birçok ülkeye ve birçok müşteriye” gitme eğilimi başlamıştır. Bu nedenle lojistik sektör ve lojistik hizmet üreten firmalar ile işletmeler, sürekli değişen, gelişen ve derinleşen bugünün ve yarının tedarik zincirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla, lojistik stratejiler geliştirmek ve üretmek zorunda kalmaktadırlar.

Doğru kanalları kullanmanın işletme açısından önemli bir maliyet avantajı sağlaması ve doğrudan karlılığı etkilemesinin öneminden hareketle, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 17 Mayıs 2012 Perşembe günü 09:30- 17:30 saatleri arasından Ege İhracatçı Birlikleri Hizmet Binası 7. Kat Konferans Salonu’nda “Uluslararası Lojistik Yönetimi Eğitimi” gerçekleştirilecektir. Eğitim, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü (İng) Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi A.B.D. Öğretim Üyesi sayın Prof. Dr. Okan TUNA ve Doç. Dr. Durmuş Ali DEVECİ'nin sunumlarıyla aşağıda yer alan program çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

17 Mayıs 2012 Perşembe günü Genel Sekreterliğimiz 7. Kat Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan programa katılım 75 kişi ile sınırlı olup, katılım ücreti kişi başına 100.-TL ’dir. Eğitim bedeline, seminer organizasyonu ile ilgili genel giderler, ders notları, eğitim malzemeleri, ara ikram ve öğle yemeği dahildir. Katılım başvuru sırasına göre belirlenecek olup, kayıt aşağıdaki bağlantı ile online olarak kabul edilecektir. Kaydınızın onaylanabilmesi için aşağıda ayrıntıları yazılı hesaba eğitimden önce “Lojistik Yönetimi” notu ile firma ve katılımcı adı belirtilerek eğitim ücretinin yatırılması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 16 Mayıs 2012 Çarşamba günüdür. Eğitim sonunda, katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Sezmen ALPER
Genel SekreterEĞİTİME KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


T.VAKIFLAR BANKASI / FİNANSMARKET İZMİR ŞUBESİ / ŞUBE KODU: 004
Hesap No :00158007286377569 (TL Hesabı)
IBAN No :TR64 0001 5001 5800 7286 3775 69 (TL Hesabı)

ULUSLAR ARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ EĞİTİMİ
17.05.2012 PERŞEMBE
 
09.00 - 09.30                          Kayıt
09.30 – 10.30                         Uluslararası Lojistik:  Tanım ve Kavramlar              
10.30 – 10.45                         Ara
10.45 – 11.45                         Lojistik Fonksiyonları
11.45 – 12.00                         Ara
12.00 – 13.00                         Uluslararası Lojistik Strateji ve Uygulamaları
13.00 – 14.00                         Öğle Yemeği
14.00 – 15.00                         Incoterms 2010 ve Lojistik
15.00 – 15.15                         Ara
15.15 – 16.15                         Dış Ticarette Taşıma Modu ve Taşıyıcı Seçimi
16.15 – 16.30                         Ara
16.30 – 17.30                         Konşimento ve Fonksiyonları
 
EĞİTMEN                              Prof. Dr. Okan TUNA/ Doç. Dr. Durmuş Ali DEVECİ
                                             Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik   
                                             İşletmeleri Yönetimi Bölümü
                                             (İng) Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi A.B.D. Öğretim Üyesi
 
 
PROF. DR. OKAN TUNA KİMDİR?
 
1968 İzmir doğumlu olan Prof. Dr. Okan TUNA, lisans eğitimini Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün “Uluslararası İşletmecilik” Ana Bilim Dalından “Türkiye’de İhracatın Arttırılmasında Lojistik Bir Destek Kurumu Olarak Nakliye Müteahhitliğinin Rolü” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Pazarlama” Anabilim Dalından “Örgütsel Pazara Yönelik Hizmetlerde Algılanan Hizmet Kalitesi, Davranışsal Niyetler ve Müşteri Özellikleri İlişkisi: Konteyner
Taşımacılığı Hizmetleri Üzerine Bir Araştırma” başlıklı teziyle doktora derecesini elde etmiştir. Prof. Dr. TUNA, 2004 yılında “Pazarlama” Anabilim Dalında Doçent unvanını almıştır.

1992 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde öğretim elemanı olarak çeşitli kademelerde görev alan Prof. Dr. Okan TUNA aynı zamanda Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanlığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Lojistik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu üyeliklerini sürdürmektedir.
 
 
DOÇ. DR. DURMUŞ ALİ DEVECİ KİMDİR?
 

1971 Fethiye doğumlu olan Doç. Dr. D. Ali DEVECİ 1989-1993 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış ve bu bölümün ilk mezunları arasında yer almıştır. Lisans eğitimi sürecinde ve eğitimini tamamladıktan sonra lojistik ve denizcilik sektöründe “gemi acenteliği”, “freight forwarderlik” ve “gemi brokerliği” alanlarında iş deneyi de kazanan Doç. Dr. D. Ali DEVECİ, 1994 yılından bu yana mezun olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde öğretim elemanı olarak çeşitli kademelerde görev almıştır. Halen aynı Fakültede Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı olan Doç. Dr. D. Ali DEVECİ, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı ve Fakülte Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca Fakültenin yayınlamakta olduğu Denizcilik Fakültesi Dergisinin Müdürüdür.