E.İ.B. Hakkında
Faal İhracatçı Firmalar
Dış Ticaret Mevzuatı
İhracat Teşvikleri
Devlet Yardımları
Dahilde İşleme Rejimi
Hariçte İşleme Rejimi
Tarımsal İhracat İadeleri
Avukatlık Desteği
Fuar ve Heyetler
Eğitim ve Seminerler
Haber ve Duyurular
İstatistikler
Organik Tarım
Faydalı Bilgiler
Üyelik İşlemleri
Döviz Kurları
Ege İl Rehberi
Faydalı Linkler
RSS Özet Akışları
İletişimEge İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği

Adres:
Atatürk Cad. No:382
Alsancak 35220 İzmir
Tel: 232-488 60 00
Faks: 232-488 61 00
E-Posta: eib@egebirlik.org.trDEVLET YARDIMLARI:
“İhracatımızın artırılmasını teminen Dış Ticaret Müsteşarlığınca hazırlanan ve “Yurtdışı Fuarlara Bireysel ve Milli Düzeyde Katılım Desteği”;  “Pazar Araştırması Desteği”;  “Çevre Maliyetleri, Analiz ve Belgelendirme Ücretleri Desteği”; “Eğitim ve Danışmanlık Desteği”; “Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Tanıtım Desteği”; “Turquality ve Marka Desteği”; “Yurtiçi İhtisas Fuarları organizasyonu Desteği”;   “Tasarım Desteği”  gibi  “bir faaliyetin yapılması” şartına bağlı olarak ve İhracatçı Birliklerinin uygulamacısı olduğu devlet yardımları hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ:
Dünya piyasa fiyatlarında hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla hazırlanmış olan Dahilde İşleme Rejimi konusunda detaylı bilgi almak için tıklayınız.

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ:
Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesinin sağlanması ile ithal edilen işlem görmüş ürünlerin aynısını veya benzerini üreten Türkiye'deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi kaydıyla ihraç eşyasının satışının teşviki amacıyla hazırlanmış olan Hariçte İşleme Rejimi konusunda detaylı bilgi almak için tıklayınız.

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ:
Tarımsal ürünlerimizin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla hazırlanmış olan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları konusunda detaylı bilgi almak için tıklayınız.

AVUKATLIK DESTEĞİ:
Yurt dışında muhatap olunan ticaret politikası önlemi soruşturmaları ve ülkemiz ihraç ürünlerinin yararlandığı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi uygulamaları kapsamında ihracatçı firmalarca satın alınan avukatlık danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanmış olan Avukatlık Desteği konusunda detaylı bilgi almak için tıklayınız.