E.İ.B. Hakkında
Faal İhracatçı Firmalar
Dış Ticaret Mevzuatı
İhracat Teşvikleri
Fuar ve Heyetler
Eğitim ve Seminerler
Haber ve Duyurular
İstatistikler
Organik Tarım
Organik Tarım Nedir
Ekolojik Tarım İlkeleri
Neden Ekolojik Tarım
Yönetmelikler
Kontrol Ve Sertifikasyon
Yürütme Ve İzleme Organları
Dünyada Ekolojik Tarım
İstatistikler
Raporlar
İlgili Linkler
İletişim
Faydalı Bilgiler
Üyelik İşlemleri
Döviz Kurları
Ege İl Rehberi
Faydalı Linkler
RSS Özet Akışları
İletişimEge İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği

Adres:
Atatürk Cad. No:382
Alsancak 35220 İzmir
Tel: 232-488 60 00
Faks: 232-488 61 00
E-Posta: eib@egebirlik.org.trİlgili Linkler

Tarım ve Köyişleri Bakanlıı
www.tarim.gov.tr

ETO Derneği
www.eto.org

www.bugday.org

ABD Nop Yönetmeliği
http://www.ams.usda.gov/nop/indexIE.htm

AB Organik Yönetmeliği
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/pdf/1991/en_1991R2092_do_001.pdf

Japon Jas Yönetmeliği
http://www.pure-foods.co.jp/OrganicE/QATOP.html

Avrupada Organik Tarım
http://www.organic-europe.net/country%5Freports/netherlands/

Gelişmekte Olan Ülkelerde Organik Tarım
http://www.fao.org/DOCREP/004/Y1669E/y1669e03.htm

IFOAM
http://www.ifoam.org/

FAO Organik Linkler
http://www.fao.org/organicag/faodoc-e.htm

Almanya da organik tarım
http://www.soel.de/english

AB Piyasa Araştırmaları-Organik Ürün
www.cbi.nl