E.İ.B. Hakkında
Faal İhracatçı Firmalar
Dış Ticaret Mevzuatı
İhracat Teşvikleri
Fuar ve Heyetler
Eğitim ve Seminerler
Haber ve Duyurular
İstatistikler
Organik Tarım
Faydalı Bilgiler
Marka Patent
Serbest Ticaret Anlaşmaları
Dünyada Gümrük Vergileri
Incoterms
Gözetim Şirketleri
Gümrük Müşavirleri
Lojistik Şirketleri
Fuar Organizatörleri
DışTicaretMevzuatDeğişiklikleri
Seyahat Acentaları
Üyelik İşlemleri
Döviz Kurları
Ege İl Rehberi
Faydalı Linkler
RSS Özet Akışları
İletişimEge İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği

Adres:
Atatürk Cad. No:382
Alsancak 35220 İzmir
Tel: 232-488 60 00
Faks: 232-488 61 00
E-Posta: eib@egebirlik.org.trİhracatçıların dış pazarlarda karşılaştıkları ticari ve idari engelleri azaltmayı hedefleyen Pazara Giriş Stratejisi, AB ticaret politikasının önemli bir unsurudur. AB kurumları, üye ülkeler ve Avrupa iş çevreleri arasında üç yönlü sürekli bilgi değişimini destekleyen Pazara Giriş Veri Tabanı, aynı zamanda AB Pazara Giriş Stratejisinin en önemli işlevsel aracıdır.

Kullanımı kolay, ücretsiz ve interaktif gibi özellikleri olan Pazara Giriş Veri Tabanı;

- AB üyesi olmayan ülkelerdeki Pazara Giriş koşulları hakkında bilgi,
- AB üyesi olmayan ülkelerde ticari engeller konusunda iş çevrelerinden gelen şikayetlerin sistematik takibi,
- Üçüncü ülkelerin uluslararası yükümlülüklerine uyumunu takip eden mekanizmalar,

içermektedir. 

İhracatçılara belirli bir pazarın hedef pazar olarak belirlenip belirlenemeyeceği konusunda; hedef pazar olarak seçilen ülkenin cari gümrük vergileri, ithalat aşamasında talep edilen belgeler, ikili dış ticaret istatistikleri, sektörel ve ticari engeller gibi temel bilgileri sağlamakta olan İngilizce dilindeki Pazara Giriş Veri Tabanı’nda (http://mkaccdb.eu.int/), HS kodu (GTİP) veya ürün tanımı girilerek, ihraç ürünlerinin ilgili ülkelerdeki vergilerin öğrenilmesi yoluyla, ithalat maliyetlerinin hesaplanmasına imkan tanınmakta, bir ürünün ithalatı için gerekli dökümanlar ve prosedürler hakkındaki bilgilere ulaşılabilmekte, AB’nin önemli ticari ortakları başta olmak üzere, AB’ye üye olmayan ülkelerdeki ticari engeller, ihracat ve yatırım koşulları hakkında kapsamlı bilgiler yer almaktadır.

HS kodu (GTİP) veya ürün tanımı girilerek, AB ile AB’ye üye olmayan ülkeler arasındaki, madde bazında ihracat ve ithalat 
bilgilerine erişilebilmektedir. 

Böylece ihracatçılarımız; 

- Belli bir ürün grubunda seçilen bir ülkenin AB pazarındaki konumu, 
- AB’nin bahsekonu ülkedeki ticari payı (pazarın açıklığı ve pazara penetrasyon), 
- Türkiye’nin AB ile dış ticareti 

hakkında bilgi edinebilmektedir. 

Müsteşarlığımızın internet sitesi olan http://www.dtm.gov.tr/pazaragiris/ilkgiris.htm  adresinden de konuyla ilgili bilgilere ulaşılabilmektedir. 

Ayrıca, dış pazarlarda karşılaşılan her türlü pazara giriş engeli, çözüm için veri tabanına iletilebilmektedir. Bu çerçevede,  ihracatın önündeki engelleri ortadan kaldırmayı teminen, üyelerimizin dış pazarlarda karşılaştıkları engelleri, ispatlayıcı ve destekleyici belgeler ve çözüm önerileriyle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na iletmeleri gerekmektedir. AB Pazara Giriş Veri Tabanının kullanılmasında karşılaşılan sorunlar konusunda, Dış Ticaret Müsteşarlığımızın ilgili servislerince ihtiyaç duyulan bilgilendirme yapılacaktır.

(Tel: 312-204 79 75; Fax: 312-212 44 92 ; E-posta: pazaragiris@dtm.gov.tr  ) . 

AB PAZARA GİRİŞ VERİ TABANI INTERNET ADRESİ: http://mkaccdb.eu.int