E.İ.B. Hakkında
Faal İhracatçı Firmalar
Dış Ticaret Mevzuatı
İhracat Teşvikleri
Fuar ve Heyetler
Eğitim ve Seminerler
Haber ve Duyurular
İstatistikler
Organik Tarım
Faydalı Bilgiler
Üyelik İşlemleri
Döviz Kurları
Ege İl Rehberi
Faydalı Linkler
RSS Özet Akışları
İletişim
Bilgi Edinme Hakkı
Öneri - Şikayet Ve Memnuniyet FormuEge İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği

Adres:
Atatürk Cad. No:382
Alsancak 35220 İzmir
Tel: 232-488 60 00
Faks: 232-488 61 00
E-Posta: eib@egebirlik.org.trBilgi Edinme Hakkı Başvurusu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde başvurular dilekçeyle matbu form doldurulmak suretiyle ya da e-posta veya faks yoluyla yapılacaktır. Bilgi Edinme Başvurusu sırasında gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılacak formlar aşağıda sunulmuştur.

Bu Kanun’a göre;

 • Türk vatandaşları ile karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye’de ikamet eden yabancılar Bilgi Edinme Hakkı Kanununundan yararlanabilirler.
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunundan yararlanmak için yapılan başvurular 15 iş günü içinde cevaplandırılır.
 • Başvurunun red edilmesi halinde15 iş günü içerisinde bu kanun uyarınca kurulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na yazılı olarak itiraz edilebilir.Kurul bu konudaki kararını 30 işgünü içinde verir.

Bilgi Edinme Başvurusuna Cevap Verilemeyecek Durumlar

 1. Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler
 2. Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler
 3. İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler
 4. İdari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
 5. Adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin belge veya belgeler
 6. Özel hayatın gizliliği
 7. Kanunlarda ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler
 8. Kamuoyunu ilgilendirmeyen kendi personeli ile ilgili Kurum içi uygulamalara ilişkin düzenlemeler
 9. Tavsiye ve mütalaa talepleri bu kanun kapsamı dışındadır.

Ayrıca Kanunun 9. maddesinde belirtilen unsurları içermeyen başvuru dilekçeleri veya formları ile 10. maddede belirtilen unsurları içermeyen elektronik posta yoluyla gönderilmiş başvuru dilekçeleri veya formları işleme konulmaz ve durum başvuru sahibine bildirilir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan başvuru sahiplerinin dilekçeleri veya formları, bu durumun anlaşıldığı tarihte hiç başvuru yapılmamış sayılarak işleme konulmaz.

Başvuru Adresi: TC. Başbakanlık DTM Ege İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği Atatürk Cad.No: 382
35220 Alsancak / İzmir
Faks No : (0232) 488 61 00
e-posta adresi : bilgiedinme@egebirlik.org.tr